Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

24.11.2022

Úrad vlády SR zverejnil 24. novembra 2022 výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Informácie o výzve spolu  s požiadavkami na kandidáta a technickými náležitosťami k povinnému projektu kandidáta o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-clena-rady-uvo-112022/

Lehota na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí je do 20. decembra 2022 na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava.

Kandidáti, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložili úplnú žiadosť o účasť, budú pozvaní na verejné vypočutie.

Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky.
29594