Integrity Fórum 2023

09.03.2023

Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR úspešne po druhý raz zorganizoval konferenciu s názvom Integrity Fórum 2023, ktorá sa uskutočnila 9. marca 2023 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v SR, zástupcov akademickej obce, odborníkov na témy integrity a korupcie, protikorupčných koordinátorov, etických poradcov, ako aj zástupcov mimovládneho sektora.

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórskych grantov.
Konferenciu otvoril vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, po ktorého príhovore nasledovala panelová diskusia zameraná na predstavenie Zásad integrity vo verejnej správe, ich aplikáciu v praxi a rozvoj v ďalšom období. K téme sa vyjadrili predstavitelia Úradu vlády SR a Rady pre štátnu službu, ktorí viedli proces prípravy Zásad integrity vo verejnej  správe, ako aj zástupcovia mimovládneho sektora, ktorí prezentovali pohľad zvonku k prínosu zásad integrity vo verejnej správe.

Druhá časť panelovej diskusie bola zameraná na behaviorálne aspekty. V rámci diskusie vystúpila vedúca behaviorálna výskumná pracovníčka z OECD Chiara Varazzani, ktorá skúmala behaviorálne prekážky priamo na dotknutých inštitúciách. Rozsiahlejší pohľad k téme priniesla do diskusie riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Emília Sičáková-Beblavá.  Za mimovládny sektor prispela do diskusie zástupkyňa Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Vasičáková Očenášová.

Záznam konferencie Integrity fórum 2023: https://www.facebook.com/UradVladySR/videos/integrity-f%C3%B3rum-2023/587084416772838?locale=sk_SK

Úrad vlády SR
29711