300 tisíc eur z rezervy predsedu vlády na podporu vzdelávania, boja proti hoaxom a šikane

09.09.2022

Predseda vlády SR Eduard Heger poskytne 300 tisíc eur zo svojej rezervy organizáciám, školám či záujmovým združeniam na podporu vzdelávania, boja proti hoaxom a šikane.
V apríli tohto roku vyhlásil Úrad vlády SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania. Organizácie mohli žiadať na projekty od 500 do 10 000 eur, čo je maximálna suma podpory. Doručených bolo 169 žiadostí v celkovej hodnote 1 159 912 eur. Komisia žiadosti vyhodnotila a navrhla premiérovi podporiť 44 projektov, na ktoré je vyčlenených 300 tisíc eur.

Vzdelávanie je jednou z priorít predsedu vlády SR. „Aby bolo Slovensko úspešné, potrebuje vzdelaných, uvedomelých a spokojných ľudí, ktorí budú posúvať našu krajinu dopredu. Moderná doba na jednej strane uľahčuje život, prináša  však aj rôzne nástrahy. Preto ma teší, že podporíme projekty, ktoré zvýšia finančnú, mediálnu či digitálnu gramotnosť,“ vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger. Podporu získajú aj projekty na odhaľovanie a zabraňovanie šírenie falošných správ, hoaxov, propagandy, konšpiračných teórií a dezinformácií.

Z vyčlenenej sumy 300 tisíc eur získajú podporu aj aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o šikane, jej následkoch a o spôsobe, ako jej zabrániť.


Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29471