Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica

27.10.2023

V Bruseli včera v noci bola vážna diskusia o zmene rozpočtu EÚ. Okrem iných priorít je návrh, aby do roku 2027 išlo z EÚ peňazí 50 miliárd (nie miliónov) eur na Ukrajinu. Máme dve možnosti - buď zosekať rozpočet, alebo prispieť do neho viac z národných rozpočtov. Vo svojom vystúpení som zdôraznil, že:
1. Som pripravený podporiť' v nasledujúcich 4 rokoch navýšenie nášho príspevku do rozpočtu EÚ o približne 400 mil. eur napriek tomu, že slovenské verejné financie sú devastované.
2. Nebudeme rešpektovať žiadne škrty v EÚ fondoch určených na podporu poľnohospodárov a odstraňovanie rozdielov (tzv. kohézia).
3. Navýšený rozpočet EÚ bude použitý na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ a na boj proti nelegálnej migrácii.
4. Ukrajina patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny na svete a jej brutálnu finančnú podporu podmieňujeme garanciami, že európske peniaze (vrátane slovenských) nebudú spreneverené a že časť z týchto zdrojov bude použitá na obnovu slovenskej infraštruktúry v prihraničných oblastiach a na podporu slovenských firiem pri obnove Ukrajiny.

30034