Stavebné práce na ÚZ Kamzík v Starom Smokovci
Dátum zverejnenia: 14.02.2012