Renovačné práce na Vile Kamzík v Starom Smokovci
Dátum zverejnenia: 20.10.2011