Renovačné práce na Vile Kamzík v Starom Smokovci
Dátum zverejnenia: 19.09.2011