Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z areálu Úradu vlády SR v roku 2012
Dátum zverejnenia: 30.04.2012