Podprahová zákazka „Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania“
Dátum zverejnenia: 14.11.2011