Zariadenie pre údržbu areálu Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 23.10.2012