Zabezpečenie tlmočníckej techniky
Dátum zverejnenia: 07.11.2012