Ákos Horony

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Web: https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk
Tel.: 02/209 25 165