AKTUÁLNA VÝZVA PRE NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY

30.11.2017
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia v poradí už 32.výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, MECHANICKO-BIOLOGICKÚ ÚPRAVU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A ZHODNOCOVANIE ROZLOŽIŤEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH.  Výška alokácie je 25 mil.eur. Viac informácií na stránke:  https://public.itms2014.sk/vyzva?id=48177f70-b6c2-4e5a-8692-c0c10838f683

Upozorňujeme žiadateľov na špecifické podmienky výzvy, ktorými sú: 
  • oprávnenosť z hľadiska súladu s projektovým zámerom v príslušnom akčnom pláne
  • stanovisko Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu.