Andrej Kasana

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec@enviro.gov.sk
Web: http://www.gabcikovo.gov.sk
Tel.: +421 906 311 528