Archív nadlimitných zákaziek

Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015
Dátum zverejnenia: 09.09.2014

Znovuotváranie rámcovej dohody na rdodávku zemného plynu na rok 2015
Dátum zverejnenia: 09.09.2014

Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
Dátum zverejnenia: 20.02.2014

Znovu otváranie rámcovej dohody na zemný plyn
Dátum zverejnenia: 02.09.2013

Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie
Dátum zverejnenia: 02.09.2013

Skúšky a prehliadky zariadení ÚV SR
Dátum zverejnenia: 09.08.2013

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Dátum zverejnenia: 16.07.2013

Služby na organizovanie seminárov,konferencii a worshopov
Dátum zverejnenia: 04.07.2013

Reklamná a komunikačná kampaň pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Dátum zverejnenia: 28.06.2013

Úprava existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre Programové obdobie
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Dodávka vybraných nápojov pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Informačné a propagačné predmety
Dátum zverejnenia: 06.06.2013

Poisťovacie služby
Dátum zverejnenia: 16.04.2013

Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Dátum zverejnenia: 12.04.2013

Dodávka výpočtovej techniky zariadení a spotrebného materiálu
Dátum zverejnenia: 12.04.2013

Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
Dátum zverejnenia: 18.02.2013

Prekladateľské a tlmočníce služby pre potreby ÚV SR
Dátum zverejnenia: 16.02.2013

Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
Dátum zverejnenia: 04.02.2013

Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení
Dátum zverejnenia: 14.12.2012

20960