Až 126 poslancov hlasovalo za novelu petičného zákona o elektronických petíciách

28.01.2015

Parlament dnes schválil novelu zákona o petičnom práve, ktorá upravuje pravidlá podávania elektronických petícií. Zo  140 prítomných poslancov hlasovalo za novelu 126, proti nebol nikto a 14 poslancov sa hlasovania zdržalo.  Súhlas so znením novely tak prejavila aj  veľká časť opozície – všetci poslanci za Klub OĽANO a MOST-HÍD, traja poslanci za Klub KDH (12-ti sa zdržali) a z 19- tich prítomných  poslancov, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu, hlasovalo za 17 a dvaja sa hlasovania zdržali.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vypracoval Úrad vlády SR a prešiel riadnym pripomienkovým konaním. Úzka a konštruktívna bola aj spolupráca s mimovládnymi a neziskovými organizáciami či verejnosťou, ktorým úrad vlády vyhovel najmä pri otázke podpory elektronických  petícií na rôznych občianskych portáloch, nielen na Ústrednom portáli verejnej správy. Pre bežné elektronické petície to bude platiť od 1. septembra 2015. Ostatné však bude možné elektronicky zverejňovať a podporovať na rôznych portáloch až od 1. januára 2017, a to po stanovení požiadaviek na takéto portály v odbornej pracovnej skupine a po následnom vydaní vyhlášky.  V rámci bežnej elektronickej petície bude stačiť, aby podporovateľ uviedol okrem mena a bydliska aj e-mailovú adresu,ktorého potvrdením adresát podporí petíciu.

Petície, pri ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov, bude možné podporiť len prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, elektronickej schránky alebo prostredníctvom takzvaného petičného systému, ktorý musí prejsť atestáciou. Podrobné požiadavky na petičný systém budú vydané vyhláškou do 31. decembra 2016 a vzniknú v odbornej pracovnej skupine. Účasť v nej bude prístupná aj odbornej verejnosti.

V novele sú upravené aj podmienky verejného prerokovania petície. Ak pôjde o celoštátnu petíciu, bude potrebných 10 000 podpisov, aby dotknutý orgán rokoval s petičiarmi. Pre ostatné petície je to hranica 1 000 hlasov a pre malé obce bude potrebná podpora osem percent obyvateľov obce. Orgán verejnej moci nebude povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu. To, ako bola petícia vybavená, sa bude povinne zverejňovať.

Schválenou novelou petičného zákona sa reflektuje na vývoj informatizácie spoločnostielektronizáciu verejnej správy, zvyšuje sa  miera občianskej aj politickej participácie občanov na rozhodovaní o verejných záležitostiach, ako aj efektívny spôsob kontroly verjnej moci občanmi.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
16917