Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Tajomník: JUDr. Ing. Peter Kovařík
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel.: 02/209 25 152, 02/209 25 452, 02/209 25 676