Bohoslužby v kaplnke UV SR do odvolania pozastavené

02.04.2020

Z dôvodu predĺženia platnosti opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 sa v kaplnke UV SR až do odvolania neuskutočnia plánované bohoslužby.

27471