Členenie disponibilných finančných prostriedkov

Členenie disponibilných finančných prostriedkov na program Kultúra národnostných menšín 
pre jednotlivé národnostné menšiny


Národnostná menšina Fin. prostriedky
bulharská národnostná menšina 32 000 €
česká národnostná menšina 166 000 €
chorvátska národnostná menšina 60 000 €
maďarská národnostná menšina 2 320 000 €
moravská národnostná menšina 24 000 €
nemecká národnostná menšina 136 000 €
poľská národnostná menšina 76 000 €
rómska národnostná menšina 540 000 €
rusínska národnostná menšina 212 000 €
ruská národnostná menšina 48 000 €
srbská národnostná menšina 18 000 €
ukrajinská národnostná menšina 148 000 €
židovská národnostná menšina 72 000 €
kultúrna politika (multikultúrne projekty) 148 000 €
Spolu: 4 000 000 €
317