Ďakovný list od riaditeľky Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

03.10.2011
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku RNDr. Danica Školníková poslala predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej list, v ktorom ďakuje za poskytnutie priestorov Úradu vlády SR na výstavu "Točenô" Mgr. art. Michala Hanulu.

"Mgr. art. Michal Hanula patrí k našim najaktívnejším kolegom, je príkladom pre našich žiakov... Jeho motivácia žiakov a pozitívny vplyv na nich sa odráža v ich úspechoch nielen na celoslovenských, ale aj na medzinárodných súťažiach a výstavách," píše v liste D. Školníková.

Viac o výstave "Točenô"

4674