Ďalší kandidáti zabojujú o svoje členstvo v Rade ÚVO už zajtra

14.08.2017

V utorok, 15.augusta 2017 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční  druhé kolo verejného vypočutia kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.   Ďalších z pôvodne siedmich kandidátov v súlade s uznesením vlády SR  č.  296 zo 14. júna 2017 verejne vypočuje  odborná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ZMOSu, Slovenskej akadémie vied, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Iniciatívy za vládu zákona.

Zajtrajšieho verejného vypočutia sa zúčastnia títo kandidáti:
 
Elena Sivová
Jaroslav Lexa
Martin Garaj

Jeden z kandidátov, Juraj Bugala,  sa dnes vzdal svojej  kandidatúry na člena Rady ÚVO.
 
Účasť verejnosti a médií je voľný.

Tých kandidátov, ktorí najlepšie splnia všetky požiadavky vyhlásené vo Výzve na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie, odporučí komisia vláde SR na zvolenie do Rady ÚVO. Mená všetkých kandidátov, ich životopisy a projekty sú zverejnené na stránke: http://www.vlada.gov.sk/rada-uvo-2017/.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
22595