Deň ústavy by mal byť aj o tolerancii

01.09.2023

Ústava, alebo ústavné princípy, sú základným stavebným kameňom každej modernej demokracie. Určuje obrysy spoločnosti, v ktorej túžime žiť.
 
Je právnou podstatou pri riadení štátu, krajiny. Je rámcom, v ktorom sa uskutočňuje snaha o spravodlivosť a rovnosť pred zákonom. Je zárukou dodržiavania základných práv a slobôd. A je hlavným nástrojom proti zneužívaniu moci.
 
Ústava zaisťuje, aby vláda slúžila záujmom občanov a krajiny, nie naopak.
 
Vytvára podmienky pre fungovanie otvorenej spoločnosti, právneho štátu. Je výrazom našej schopnosti a odolnosti chrániť to, čo nás robí silnejšími: rozmanitosť.
 
Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí o tom, že naša krajina je zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Sme krajinou, ktorá vyrástla z túžby chrániť všetkých svojich občanov.
 
Preto je niekedy smutné sledovať ten príkry rozpor postojov a slov mnohých, vrátane politických činiteľov, so základnými ústavnými princípmi.
 
Som presvedčený, že každej jednej a každému jednému z nás, našej spoločnosti ako celku by prospelo, ak by sme prestali hľadať neexistujúcich nepriateľov, prestali rozdúchavať iracionálne vášne, prestali nálepkovať a stigmatizovať.
 
Naopak, želal by som si, aby sme hľadali porozumenie medzi nami, spoliehali sa na overené fakty a rozumné argumenty, s úctou a rešpektom k iným – a tak oslávili viac než tridsať rokov existencie základného textu, ktorým hovoríme, kým sme a akí chceme byť.
 
Spolunažívať a byť spokojní.
29949