Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné a hubiace služby 2021-2023
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2021 do 10:00 hod.