Diskusné podujatie v Rómerovom dome si pripomenie 55 rokov od augusta 1968

20.08.2023

Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa prešlo 55 rokov. O tom, čo tieto udalosti priniesli z politického, historického aj literárno-kultúrneho hľadiska, sa bude v predvečer tohto výročia – v nedeľu 20. augusta – diskutovať v Rómerovom dome za účasti premiéra SR Ľudovíta Ódora a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského, ako aj literárnych vedcov a historikov.

Historický odkaz augusta 1968 si bude môcť široká verejnosť pripomenúť v nedeľu 20. augusta o 18.00 v priestoroch Rómerovho domu na Zámočníckej 405 v Bratislave. Diskusie sa budú zameriavať na politické a kultúrne témy súvisiace s obdobím okupácie.

Podujatie vzniká v spolupráci Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a občianskeho združenia literarnyklub.sk


HlbokáOnline naživo
Podujatie zaháji diskusná relácia rezortu diplomacie #HlbokáOnline, ktorá pravidelne širokej verejnosti predstavuje dôležité témy a ľudí slovenskej zahraničnej politiky a diplomacie. Nedeľná diskusia sa bude niesť v príznačnej téme Sloboda nie je samozrejmosť. Jej hosťami budú úradujúci predseda vlády SR Ľudovít Ódor a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský, ktorí zhodnotia, ako ovplyvnil august 1968 vývoj Slovenska nielen v kontexte zahraničnej politiky, ale aj to, aký je jeho odkaz pre súčasné generácie. Moderátorkou diskusie bude Agáta Šústová Drelová, ktorá sa venuje výskumu najnovších dejín na Historickom Ústave Slovenskej akadémie vied, pričom sa zameriava predovšetkým na kultúrne a intelektuálne dejiny Československa po roku 1945.

Diskusiu bude možné sledovať aj online na Facebooku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Vzostup a pád kultúry v 60. rokoch
Okrem politického kontextu augusta 1968 sa bude podujatie venovať aj kultúrnym, predovšetkým literárnym špecifikám, ktoré sú spojené so 60. rokmi, okupáciou a následnou normalizáciou. Diskutovať o nich bude literárny vedec Peter Darovec, ktorý sa témou slovenskej literatúry 20. storočia, literárnej kritiky a českej literatúry zaoberá na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Univerzite Komenského v Bratislave; spolu s historikom a slavistom Ľuborom Matejkom, ktorý sa venuje kultúrnemu dedičstvu východnej Európy. Dlhodobo pôsobil na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Univerzity Komenského v Bratislave, kde viedol projekt PRELOMOVÝ ROK '68 zameraný na mapovanie tohto obdobia v medzinárodnom a interdisciplinárnom kontexte. Diskusiu bude moderovať Soňa Uriková, súčasná autorka a komunikátorka Úradu vlády Slovenskej republiky.

Diskusiu organizuje Odbor pre strategickú komunikáciu Úradu vlády SR a občianske združenie literarnyklub.sk

Výstava aj hudobné vystúpenie
Návštevníci podujatia si môžu pozrieť aj výstavu významných historických fotografií Ladislava Bielika z prvých dní okupácie, ktoré obleteli svet. Chýbať nebude ani známa fotografia muža stojaceho s odhalenou hruďou pred tankom sovietskych okupantov.

Program doplní hudobné vystúpenie violončelistky Katarín Zima, ktorá vo svojej autorskej tvorbe využíva prvky improvizovanosti, meditatívnej repetitívnosti a imaginatívnosti v kombinácii s tradičnými slovanskými motívmi a zvukmi z jej dobrodružných ciest.

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://fb.me/e/2KFfrMIIu 

29930