Do Rozvojového fondu Slovenska sa vloží miliarda eur z bankového odvodu

22.06.2020

Bratislava 22. júna (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR podpísalo so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) spoločné memorandum o porozumení. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa vďaka nemu zavedie nová schéma namiesto bankového odvodu. Z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty.
      
Premiér v súvislosti s memorandom uviedol, že je "v súlade so zdravým rozumom". "Zásadným spôsobom pomôže firmám, štátu, ľuďom. Ďakujem jednej aj druhej strane, že k tejto dohode prispeli. Banky nepovažujeme za nepriateľov," vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii Matovič.

Finančné domy na Slovensku ročne platili približne 150 miliónov eur v rámci bankového odvodu, avšak prostriedky boli zmrazené a nedali sa použiť na pomoc ekonomike. "MF SR dohodlo so SBA zásadnú zmenu systému a prístupu. Rozhodli sme sa namiesto bankového odvodu zaviesť úplne novú schému. Na základe podpísanej dohody sa z tých peňazí, ktoré sa dávali na zmrazený účet, zoberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Tieto prostriedky budú môcť byť použité v rôznych štátnych projektoch typu výstavba nemocníc, výstavba nájomných bytov alebo na iné investície, ktoré nevyhnutne v tejto dobe potrebujeme," uviedol Matovič. Banky si o týchto 150 miliónov eur zvýšia každoročne svoj základný kapitál. "Následne vedia tieto peniaze zhodnotiť. Banky sa podpisom tohto dokumentu zaväzujú ročne navyše investovať pol miliardy eur do úverov pre štátne projekty a ročne navyše investujú jednu miliardu eur do úverov pre ľudí a firmy. Namiesto toho, že 150 miliónov eur odkladali na účet a peniaze v ekonomike nepracovali, použijeme 1,5 miliardy eur ročne na to, aby sa ľuďom dali prístupné úvery a rovnako aj firmám a štátu," podotkol Matovič.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) je presvedčený, že je to najlepšia možná dohoda z pohľadu občanov, firiem, podnikov, ako aj z pohľadu bánk. "V tomto čase je o to viac dôležité, aby sme mali zdravý bankový sektor. Preto je veľmi dôležité, že sa nám podarilo nahradiť bankový odvod novou schémou, ktorá je významným príspevkom vlády k lepšej odolnosti bánk na Slovensku voči krízovým situáciám," doplnil Heger. Podľa ministra je zámerom vlády obnoviť hospodársky rast a vytvoriť nové pracovné príležitosti.

Prezident SBA Alexander Resch zhodnotil, že toto memorandum je dôkazom kvalitnej spolupráce. "Dosiahli sme obojstranne výhodný dokument, ktorý mení systém, ktorý bol zavedený v roku 2012 ako reakcia na finančnú krízu. Jeho pôvodným účelom bolo zabezpečiť väčšiu stabilitu. Bankový odvod sa však vyvíjal a nie vždy k lepšiemu," podotkol Resch s tým, že sa odvtedy naakumuloval dostatok zdrojov a nastal čas ich použiť. "Pôvodný bankový odvod sa transformuje do druhej podoby, v rámci ktorej sa nám uvoľnia zdroje a zvýšený kapitál budeme môcť využiť na to, aby sme poskytli väčšie objemy úverov, a celkovo sa tak dostane do ekonomiky až 1,5 miliardy eur. Zatiaľ máme vytýčené hlavné princípy, ale dôležité bude doladiť aj detaily, ako sa budú v praxi implementovať. Som však optimista," doplnil Resch.
      
Zmeny vyplývajúce z memoranda prerokuje ešte parlament na júlovej schôdzi. Súčasťou dohody s bankami je aj to, že sa stiahnu všetky žaloby, ktoré banky podali voči štátu na ochranu svojich práv, týkajú sa tiež dividendovej politiky bánk. V zmysle memoranda by mala byť bankám od 1. júla 2020 zrušená povinnosť platiť bankový odvod. Banky sa zaväzujú, že v rámci svojich schvaľovacích procesov týkajúcich sa účtovných období v rokoch 2019 až 2022 navrhnú svojim akcionárom len vyplatenie dividend najviac do výšky čistého zisku daného účtovného roka zníženého o sumu rovnajúcu sa 0,2 % výšky pasív banky vypočítaných podľa zákona o osobitnom finančnom odvode so stavom pasív k 30. júnu 2020. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk.
27690