Dodávka školského nábytku a školských pomôcok pre víťazné školy aktivity Roadshow 2017
Dátum zverejnenia: 26.09.2018
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 04.10.2018 do 10.00 hod.