Dokumenty ÚV SR

Základné dokumenty


Iné dokumenty


Výročné správy ÚV SR

Smernice

  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 6/2021 zo dňa 16. marca 2021 o implementácii Spoločného rámca hodnotenia na Úrade vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 191.97 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 30/2018 zo dňa 31. decembra 2018 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice č. 9/2019 zo dňa 5. apríla 2019, smernice č. 18/2019 zo dňa 31. októbra 2019, smernice č. 5/2020 zo dňa 28. júla 2020, smernice č. 16/2020 zo dňa 1. decembra 2020, smernice č. 9/2021 zo dňa 16. apríla 2021, smernice č. 12/2021 zo dňa 16. júla 2021, smernice č. 5/2022 zo dňa 1. apríla 2022 a smernice č. 12/2022 zo dňa 14. septembra 2022 | Stiahnuť PDF - 2.26 MB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18/2018 zo dňa 5. septembra 2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2018 zo dňa 24. septembra 2018 | Stiahnuť PDF - 9.67 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 16/2017 zo dňa 31. mája 2017 o obehu účtovných dokladov a neúčtovných dokladov | Stiahnuť PDF - 545.1 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 27/2017 zo dňa 17.júla 2017
  o verejnom obstarávaní | Stiahnuť PDF - 868.61 kB
Zobraziť všetky smernice >> 99

Dátum poslednej aktualizácie: 07.06.2024