Dokumenty ÚV SR

Základné dokumenty


Iné dokumenty

Výročné správy ÚV SR

Smernice

  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 30/2018 zo dňa 31. decembra 2018 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 735.47 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18/2018 zo dňa 5. septembra 2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2018 zo dňa 24. septembra 2018 | Stiahnuť PDF - 289.01 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 16/2017 zo dňa 31. mája 2017 o obehu účtovných dokladov a neúčtovných dokladov | Stiahnuť PDF - 545.1 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 27/2017 zo dňa 17.júla 2017
  o verejnom obstarávaní | Stiahnuť PDF - 868.61 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2017 zo dňa 28. februára 2017 o postupe pri vybavovaní žiadostí podľa zákona o e-Governmente | Stiahnuť PDF - 227.86 kB
Zobraziť všetky smernice >> 99

Dátum poslednej aktualizácie: 10.07.2019