Dosiahnuté výsledky v rámci príspevku Švajčiarska na pomoc krajinám EÚ zhodnotí 11 z nich v Košiciach

09.06.2016

Od pondelka 13.júna 2016  do štvrtka 16.júna 2016 sa  v Congress hoteli Centrum  v Košiciach uskutoční Medzinárodná konferencia Národných kontaktných bodov. Okrem zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike sa jej zúčastnia  predstavitelia inštitúcií - správcov spolupráce so Švajčiarskou konfederáciou – z ďalších 10 krajín: Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Chorvátska, Bulharska a Rumunska.  Program spolupráce totiž prispieva k zníženiu hospodárskych a sociálnych  rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie, ako aj v jednotlivých regiónoch krajín  - členov EÚ.  V Slovenskej republike výška príspevku Švajčiarskej konfederácie predstavuje 66,866 milióna CHF, ktorý je poskytovaný  v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na realizáciu 22 „veľkých“ projektov a ďalších  celkovo 40 „malých a spoločných“ projektov cez Blokový grant. Celková výška nenávratnej pomoci, ktorá môže byť vyplatená cez Program po zohľadnení spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, predstavuje 61,7 milióna eur.
 
Zástupcovia Národných kontaktných bodov pre programy spolupráce so Švajčiarskom budúza účastidelegácie Švajčiarskej konfederácie na čele s veľvyslancom J.E. Alexandrom Wittwerom prezentovať projekty, ktoré boli podporené v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu v jednotlivých krajinách. Zamerajú sa na príklady dobrej praxe v kľúčových oblastiach podpory ako hospodársky rast a zvýšenie zamestnanosti vrátane duálneho systému vzdelávania a turizmu, zlepšenie sociálneho zabezpečenia vrátane pomoci marginalizovaným rómskym komunitám či zachovanie životného prostredia vrátane vybudovania komunálnej infraštruktúry.  Členovia pracovných skupín budú  diskutovať o dosiahnutých výsledkoch, vymenia si skúsenosti a odporúčania pre neustále zlepšovanie a zefektívňovanie využívania tejto pomoci.  
 
Súčasťou konferencie bude aj návšteva miest v okolí mesta Košíc, kde sa realizovali niektoré projekty.  Jej účastníci navštívia v stredu 15.júna 2016  Komunitné centrum v obci Rankovce, ktoré je súčasťou projektu Občianskeho združenia ETP Slovensko – Centra pre udržateľný rozvoj. Jeho cieľom bolo skvalitniť a rozšíriť  široké spektrum služieb vrátane vzdelávania, ktoré sú poskytované v sieti nízkoprahových (komunitných) centier a v školských zariadeniach v jedenástich mestách a obciach východného Slovenska, a tým dosiahnuť zlepšenie starostlivosti, vzdelania ochrany zdravia a celkovo dôstojný život najmä pre rómske deti a mládež.  Vďaka projektu má už teraz viac ako 7 700 detí prístup k službám poskytovaným v komunitných centrách a školách.
 
Delegáti konferencie a hostia navštívia tiež projekt výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd, ktorý bol realizovaný v aglomerácii obcí Tušice, Tušická Nová Ves a Horovce.  Vďaka nemu bolo vybudovaných takmer 9 km novej kanalizácie, na ktorú sa bude môcť pripojiť cez takmer 500 domových prípojok až 1900 obyvateľov. Po návšteve Tušíc  sa účastníci konferencie presunú do oživeného turistického regiónu Tokaj, konkrétne do mesta Trebišov, obce Čerhov a obce Malá Tŕňa. Združenie Tokajská vínna cesta tu realizuje projekt Tokaj je len jeden, ktorého súčasťou bolo vybudovanie dvoch nových informačných centier, vstupného portálu a vyhliadkovej veže – atrakcie oblasti. Vďaka projektu sa podarilo oživiť tradičné remeslá, pridať nové regionálne produkty a služby, ako aj rozšíriť cyklotrasu, vybavenú altánkami, odpočívadlami, lavičkami či náučnými chodníkmi, na takmer 88 kilometrov.
 
Medzinárodná konferencia Národných kontaktných bodov  sa ukončí vo štvrtok 16.júna 2016.
 
Viac o Programe švajčiarsko-slovenskej  spolupráce v SR na: http://www.swiss-contribution.sk/
 
Kontakt pre médiá:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
www.swiss-contribution.ch
 
 
 
20632