Duálne vzdelávanie by mohlo fungovať od nového školského roku

09.01.2015

Vzdelanie na odborných školách sa musí priblížiť požiadavkám praxe. Pomôcť tomu má zavedenie systému duálneho vzdelávania od 1. septembra tohto roku. Návrh zákona, ktorý duálne vzdelávanie umožní, schválili ministri dnes na mimoriadnom rokovaní vlády.

Podiel nezamestnaných mladých ľudí je na Slovensku dlhodobo vysoký. Nedostatočné je aj prepojenie vzdelávania s trhom práce. „Naše školy často produkujú absolventov, ktorí potom veľmi ťažko nachádzajú praktické uplatnenie,“ uviedol na tlačovej konferencii premiér Robert Fico. Práve preto vláda prichádza so systémom duálneho vzdelávania.
 
dualne vzdelavanie
Predseda vlády SR Robert Fico a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
„Chceme urobiť všetko pre to, aby sme umožnili študentom prejaviť väčší záujem o odborné vzdelanie, aby sme umožnili zamestnávateľom priamo sa podieľať na výchove mladých ľudí a pripraviť si ich do pracovného pomeru,“ objasnil premiér.

Duálne vzdelávanie znamená, že žiak sa teoreticky pripravuje na škole a praktickú prípravu absolvuje priamo na pracovisku u zamestnávateľa. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler informoval, že návrh zákona dáva jasné pravidlá, akým spôsobom môžu firmy uzatvoriť zmluvu so školou či ako uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom.

Podobný systém vzdelávania dlhé roky využívajú napríklad v Rakúsku, Nemecku či vo Švajčiarsku. Sú to krajiny, ktoré majú dobré hospodárske výsledky a nemajú problém so zamestnávaním absolventov a mladých ľudí. „Berieme si príklad z úspešných krajín,“ povedal minister Juraj Draxler.

„Výsledkom tohto procesu by mal byť dobre pripravený človek, ktorého konkrétna firma potrebuje na konkrétnu prácu, čo významne prepojí obsah vzdelávania s praktickými požiadavkami trhu,“ skonštatoval Robert Fico.

Systém bude mať prínos tak pre študenta, ako aj pre firmu, ktorá sa do duálneho vzdelávania zapojí. Samotní podnikatelia dávajú najavo, že odborné školy nie sú schopné držať technický krok s praxou a práca priamo v podniku umožní žiakovi vidieť modernú techniku a stroje, ktoré sa reálne využívajú.

Podľa premiéra Roberta Fica je veľmi dôležité, aby mladí ľudia opäť prejavili záujem o odborné vzdelanie. A prax v úspešnej firme k tomu môže prispieť, pretože študent priamo komunikuje s firmou a má tak pracovnú perspektívu do budúcnosti.

Tlačová konferencia Roberta Fica a Juraja Draxlera o návrhu zákona o duálnom vzdelávaní16805