Dušan Kušík

Splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL

Sídlo: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Email: dusan.kusik@geology.sk
Tel.: 02/59375323