Efektívnejšie spracovanie výsledkov volieb vďaka OPIS-u

12.03.2014

Nadchádzajúce voľby prezidenta Slovenskej republiky budú opäť spracovávané pomocou Integrovaného volebného informačného systému (IVIS), ktorý je výsledkom projektu financovaného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Jeho riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR.

IVIS bol prvýkrát úspešne aplikovaný v predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Systém poskytuje elektronické služby na prípravu volieb, referend a hlasovaní, pre zber a spracovávanie výsledkov, ako aj na prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov. Je univerzálny pre všetky typy volieb a referend a je aplikovateľný vo všetkých fázach procesu prípravy a realizácie spracovania – od zakladania volieb, vytvárania územnej štruktúry a sprievodných dokumentov až po zber, spracovávanie a poskytovanie výsledkov volieb. Doteraz bolo potrebné pre každý typ volieb obstarávať špecifický softvér.

Prínosom IVIS-u je nielen uľahčenie práce v odborných sumarizačných útvaroch a pri spracovaní volebných výsledkov, ale aj eliminácia chybovosti pri príprave a spracovávaní hlasovacích lístkov, či logických chýb v zápisniciach okrskových komisií.

Zverejnenie prvých neoficiálnych výsledkov sa uskutoční približne pol až trištvrte hodiny po uzatvorení volebných miestností. Zápisnice z 5 958 volebných okrskov bude spracovávať 530 počítačov .

Prezentácia výsledkov voľby prezidenta SR na webových stránkach bude zabezpečovaná na serveri www.volbysr.sk a www.statistics.sk, t.j. v dvoch doménach.

 

Spracované podľa : www.statistics.sk


14583