Elektrifikácia pre potreby využívania elektrického prúdu v objekte ÚV SR
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2020 do 16:00 hod.