Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov

25.04.2014

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dňa 23.04.2014 zorganizovala v priestoroch účelového zariadenia Hotela Bôrik v Bratislave seminár k národnému projektu Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov.
 
V poradí šiesty zo série seminárov, ktorý sa uskutočnil k tomuto projektu, sa tešil veľkému záujmu a  zúčastnilo sa ho viac ako 60 účastníkov z rôznych inštitúcií integrujúcich sa na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).
 
Program bol rozdelený do dvoch nezávislých častí, v ktorých sa prednášajúci venovali hlavným témam seminára: nástroj pre vytváranie elektronických formulárov pre Modul elektronických formulárov (eForm) Ústredného portálu verejnej správy (Designer MEF) a  integrácia na Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (MDUERZ).
 
Seminár prebiehajúci interaktívnou formou bol ukončený diskusiou, v ktorej prednášajúci zodpovedali viacero technických a procesných otázok kladených zo strany účastníkov.
 
Všetky dôležité informácie, ktoré boli prezentované na seminári, nájdete na www.nases.gov.sk.
 
14791