> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Eugen Jurzyca


minister školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Narodený: 8. 2. 1958
Stav: ženatý Bydlisko: Bratislava

Ing. Eugen Jurzyca ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1981 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, študoval na Open University v Bratislave (1991-1992) a absolvoval polročnú stáž na Georgetown University v USA (1993). Okrem toho participoval na viacerých kurzoch a školeniach organizovaných v rámci programov medzinárodných inštitúcií, ako napríklad Svetovej banky či OECD. V minulosti pracoval v Centre pre hospodársky rozvoj, na Protimonopolnom úrade SR, bol členom Bankovej rady NBS (december 2000 - december 2001), členom Rady Nadácie otvorenej spoločnosti, konzultantom OECD a Svetovej banky. Bol poradcom prezidenta SR Rudolfa Schustera a viacerých ministrov. Pracoval v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Je členom KEA a Strategickej rady PAS. V roku 2005 prevzal od prezidenta SR Ivana Gašparoviča štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR ho nominovala SDKÚ-DS.