EUPAE

European Public Administration Employers (EUPAE) je medzinárodná pracovná skupina zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy jednotlivých členských štátov Európskej únie. Bola založená v roku 2010, pričom Slovenská republika je jej členom od roku 2012.

EUPAE je súčasťou Výboru pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe, v ktorom majú zastúpenie aj zástupcovia odborových zväzov v rámci Európskeho združenia zástupcov odborových zväzov verejnej správy (Trade Union's National and European Administration Delegation). Výbor pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe zasadá v Bruseli a je jedným zo sektorových výborov, ktoré zastrešuje Európska Komisia v rámci Európskeho sociálneho modelu. Úlohou výboru je prispievať k zlepšovaniu štandardov poskytovania verejných služieb širokej verejnosti, prispievať k zlepšovaniu pracovného prostredia zamestnancov verejnej správy v členských krajinách Európskej únie a posilňovať význam sociálneho dialógu na národnej úrovni členských štátov.

SDC CGA statement on Covid-19 pandemic and its aftermath: investing in state sector personnel

Európsky výbor pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe

Vplyv digitalizácie na zamestnancov verejného sektora v EÚ

Výbor pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe, na činnosti ktorého sa Slovenská republika aktívne podieľa od roku 2012, pripravil projekt týkajúci sa zlepšovania rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom zamestnancov verejného sektora štátov Európskej únie. Oficiálny názov projektu je „Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization“, pričom téma je venovaná vplyvu digitalizácie na činnosť dotknutých zamestnancov v kontexte s rovnováhou medzi ich pracovným a súkromným životom. Predmetný projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie a jeho výstupy sú voľne dostupné v anglickom jazyku na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky. 27233