Eurokomisár Maroš Šefčovič informoval o Odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko

31.05.2012

Na rokovaní vlády podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu EÚ Maroš Šefčovič informoval o Odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Európska komisia odporúča:

-  pokračovať v konsolidácii verejných financií a prijať dodatočné rozpočtové opatrenia už v roku 2012 a pokračovať v nich aj v roku 2013, aby sme dosiahli stanovený deficit štátneho rozpočtu vo výške 2,9 % HDP;

- zmeniť daňový systém a zefektívniť výber daní. „Slovenská republika patrí ku krajinám, kde dochádza k najväčšiemu výpadku výberu daní, podľa odhadu okolo dvoch miliárd eur ročne. Vláda by určite vedela tieto financie využiť lepšie, ak by boli správne vybraté,“ skonštatoval Maroš Šefčovič. Za možný zdroj príjmov Európska komisia považuje lepšie prispôsobenie daní z nehnuteľností reálnym trhovým cenám. Podľa eurokomisára Maroša Šefčoviča Slovensko vyberá len 1,3 % HDP z týchto daní, pričom priemer v Európskej únii je až 5,4 % HDP;

- zmeny v dôchodkovom systéme. Z pohľadu Európskej komisie je slovenský dôchodkový systém dlhodobo neudržateľný, reformovať bude treba prvý aj druhý pilier a potrebné bude aj prispôsobiť vek odchodu do dôchodku vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku;

-  vytvárať nové pracovné miesta. V tejto súvislosti predseda vlády SR Robert Fico pripomenul program tvorby nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných, ktorý bude financovaný prostredníctvom realokácie peňazí z eurofondov. Požiadal Európsku komisiu o pružnosť, aby vláda mohla tieto finančné prostriedky využiť už na jeseň a začať nové pracovné miesta vytvárať;

-  zefektívniť verejnú správu, skvalitniť verejné obstarávanie a modernizovať štátnu správu prostredníctvom tzv. eGovernmentu.

Predseda vlády SR Robert Fico zopakoval, že Slovensko si uvedomuje význam svojho členstva v Európskej únii. „Slovensko je malá krajina a doteraz sme ťažili z členstva v Európskej únii, lebo do rozpočtu sme dostali podstatne viac, ako sme na činnosť EÚ vydali,“ uviedol. Odporúčania Európskej komisie zohľadňujú situáciu na Slovensku v rokoch 2010 a 2011. „Odporúčania, ktoré Európska komisia urobila, hodnotia minulú vládu a ja som veľmi rád, že Programové vyhlásenie vlády aj prvé konkrétne kroky, ako boj proti daňovým únikom, konsolidácia verejných financií či reforma penzijného systému tieto opatrenia zohľadňujú,“ povedal Robert Fico. K odporúčaniam Európskej komisie sa podľa neho budeme stavať zodpovedne, ale zároveň aj citlivo. „V prípade lepšieho využívania majetkových daní musíme veľmi citlivo zvažovať lokalitu majetku aj schopnosť človeka zaplatiť túto daň. Budeme chrániť verejnosť pred veľkým daňovým zaťažením,“ skonštatoval predseda vlády. Pripomenul, že boj proti daňovým únikom sa stal jedným z pilierov konsolidácie verejných financií a tiež pilierom získavania zdrojov na naplnenie štátneho rozpočtu. Vzhľadom na zlú situáciu vo Finančnej správe SR, vláda potrebuje určitý čas na stabilizáciu systému a následné naštartovanie opatrení. „Pustíme sa proti tým, ktorí berú peniaze, ktoré by mali skončiť v štátnej pokladnici,“ zdôraznil premiér.

„Pri príprave Programového vyhlásenia vlády sme správne identifikovali priority a verím, že v budúcnosti bude konštatované, že Slovensko veľmi jasne a konštruktívne reagovalo na dané odporúčania,“ povedal predseda vlády Robert Fico.

Brífing R. Fica a M. Šefčoviča o Odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko7955