Evaluácia programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ Finančného mechanizmu EHP 2009-2014“ - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 25.10.2017