Generálna tajomníčka služobného úradu

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:JUDr. Marcela Virágová, MBA
E-mail:kvsu@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925181, 02/ 20925473
Fax: