Generálny riaditeľ RO OPIS odovzdával cenu GrandPrix eSlovensko a Úradu vlády SR súťaže Zlatý Erb

13.11.2013

              V rámci Medzinárodného kongresu Itapa 2013 sa uskutočnilo aj odovzdávanie ocenenia 10.ročníka súťaže Zlatý Erb. Súťaž vyhlasuje spoločne eSlovensko, občianske združenie Únia miest Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR a Európskeho komisára za SR.
Generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár odovzdal ocenenie v kategórii najlepšia web stránka obce, ktorú získala obec Trnavá Hora. Ďalším ocenením bola špeciálna cena pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie, eGovrenmentu v slovenských samosprávach, ktorú získali Milan Ištván z občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, Peter Ágh ako prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR a Peter Pellegrini , štátny tajomník MF SR a digitálny líder SR. Cenu GrandPrix eSlovensko a cenu Úradu vlády SR získalo mesto Banská Bystrica Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí. 

13465