Geofyzikálne meranie v záhrade Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 02.06.2015