GRANTY PRE SAMOSPRÁVU UŽ ZAČIATKOM JÚNA AJ V KOŠICIACH

07.06.2019

7. júna 2019 sa  od 8:30 hodiny v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity na ul. Letná 9, Košice (poslucháreň P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE),  uskutoční v poradí 3. podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR v spolupráci so ZMOSOM a ostatnými riadiacimi orgánmi programov Európskej územnej spolupráce.
 
Účastníci podujatia sa dozvedia o tematických zameraniach programov najmä s akcentom na príslušný región, akými sú: Central EuropeDunajský nadnárodný program, INTERREG V-A SK-HU a ENI HU-SK-RO-UA, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania,  Európa pre občanov, Visegrad Fund, INTERACTIII, ako aj  Granty EHP a Nórska, o ich alokáciách, o aktuálnych výzvach a dôležitých dátumoch, a nebudú chýbať ani príklady úspešných projektov z praxe.  O presnom programe podujatia bude Úrad vlády SR verejnosť informovať.
 
Prosíme záujemcov o podujatie z radov verejnosti, aby sa registrovali na adrese: jan.pangrac@vlada.gov.sk s uvedením svojho mena a priezviska, spoločnosti/firmy/organizácie, ktorú zastupujú a svojho kontaktu.
 
Uzávierka registrácie je dňa 30. mája 2019.
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
26603