Hodnotenie projektov študentov v rámci súťaže Roadshow úradu vlády sa začalo

10.01.2017

Včera, v pondelok 9.1.2017 sa po prvý raz zišla odborná komisia súťaže Roadshow 2016, ktorá posúdi projekty, ktoré prihlásili súťažné tímy zo stredných škôl z celého Slovenska.
 
Navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl – to bola bilancia putovnej časti Roadshow 2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020. A evidentne sa to podarilo - školy celkovo prihlásili 24 projektov.
 
Predseda odbornej komisie Peter Malec z Úradu vlády Slovenskej republiky: „Sme príjemne prekvapení počtom prihlásených prác a ich rôznorodosťou.  Už na prvý pohľad je viditeľný profesionálny prístup, inovatívnosť a kreatívnosť našich študentov. Deväť členov komisie, ktorými sú odborníci na eurofondy z riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov, bude projekty veľmi precízne posudzovať, aby vybrali tých najlepších.“

 
Vyhlásenie výsledkov so  slávnostným  odovzdávaním  cien sa uskutoční  do konca februára 2017.   Najlepšie práce budú ocenené zaujímavými a hodnotnými cenami tak pre školy, ako aj jednotlivcov.

 
Kompletné informácie o súťaži sú zverejnené na stránke: www.eufondy.sk .


Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
21715