Hodonín, Česká republika

25.09.2018


Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky (MMR ČR) sa Eva Zelizňaková, riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, zúčastnila na seminári k problematike tvorby lokálnych politík v oblasti regionálneho rozvoja. 

Na seminári predstavili zástupcovia MMR ČR aplikáciu ObcePRO, ktorú s využitím zdrojov EŠIF vyvinuli za účelom zjednodušenia tvorby Programov rozvoja obcí v ČR (paralela k slovenským Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí - PHSR). Zo 6000 obcí ČR využíva túto aplikáciu k dnešnému dňu cca jedna pätina. Pre MMR ČR sú údaje v aplikácii dôležitým zdrojom dát pre tvorbu politiky regionálneho rozvoja na národnej úrovni. Vzhľadom na externé motivačné faktory sa do programu v roku 2017 zapojil rekordne vysoký počet obcí a na seminári vystúpili starostovia obcí, ktorí majú skúsenosti s touto aplikáciou.  Aplikácia sa začala využívať v tom istom roku aj ako efektívny nástroj tvorby programov rozvoja dobrovoľných zväzkov obcí (paralela k nášmu Spoločnému programu rozvoja obcí); zástupcovia obcí zapojených do tohto programu uviedli svoje doterajšie skúsenosti z procesu tvorby svojich Programov rozvoja. Za Úrad vlády SR predstavila  Eva Zelizňaková aktuálne dianie v oblasti regionálneho rozvoja v SR a načrtla pravdepodobnosť vývoja PHSR po schválení Vízie a Stratégie rozvoja SR a nového zákona o podpore regionálneho rozvoja po roku 2019.