Hospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Ing. Andrea Strečková
E-mail: andrea.streckova@employment.gov.sk
Tel.: 02/2046 1858

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848