Hospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Mgr. Anna Vrtelová, PhD.
E-mail: anna.vrtelova@employment.gov.sk
Tel.: 02/2046 1816

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848