Hospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Mgr. Viera Becková
E-mail: viera.beckova@employment.gov.sk 
Tel.: 02/2046 1816

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848