Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Informácie k poskytovaniu informácií

Online formulár

Kontakt:

Adresa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 370 (v pracovných dňoch od 8:00 - 15:00 hod.)
E-mail: uvsrinfo@vlada.gov.sk
Internet:www.vlada.gov.sk

Oznam Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými predsedovi vlády SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si žiadateľov dovoľujeme informovať, že predseda vlády SR nie je osobou povinnou poskytovať informácie v zmysle cit. zákona.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 08.07.2022