Informácia o zmene systému pravidelných bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR

01.04.2019

Na základe žiadosti predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi dochádza od apríla 2019 k úprave harmonogramu rímskokatolíckych bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR. Omše sa budú slúžiť približne v štvrťročných intervaloch pri príležitosti cirkevných sviatkov. Pôjde o druhú stredu v mesiaci január, Popolcovú stredu (s pohyblivým termínom podľa liturgického kalendára), poslednú stredu v mesiaci jún a prvú stredu v mesiaci december pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tomto roku tak budú ešte v kaplnke úradu vlády odslúžené sväté omše v stredu 26. júna o 16.00 a v stredu 4. decembra o 16.00.

Harmonogram evanjelických služieb Božích bude spresnený podľa návrhu predstaviteľov ECAV. Informácia o termínoch bude zverejnená dodatočne. 

26444