Ing. Tibor Tóth

Vedúci Úradu vlády SR


Ing. Tibor TóthIng. Tibor Tóth sa stal vedúcim Úradu vlády SR 5. novembra 1998, kedy prijal ponuku predsedu vlády SR M. Dzurindu.

V ponovembrovom období, keď sa zosilnil záujem o spoločenské dianie, Tibor Tóth vstúpil do politiky na konci roka 1989, keď sa stal jedným zo zakladajúcich členov Kresťansko-demokratického hnutia v Nitrianskom kraji.

Vedúci Úradu vlády SR je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po ukončení vysokej školy sa vrátil do rodného regiónu, kde pracoval ako konštruktér elektrických zariadení /napríklad pre jadrové elektrárne/ v Tesle Vráble.

Záujem o prácu s ľuďmi a pre ľudí ho priviedol ku politike na miestnej úrovni - v rokoch 1991 - 1998 zastával post prednostu Mestského úradu vo Vrábľoch. Jeho mottom bolo vtedy /tak, ako aj dnes/ pokúsiť sa o pritiahnutie občana k spolurozhodovaniu a spoluzodpovednosti - aj tým, že mu poskytneme dostatočný objem informácií o jeho meste. " Hospodárenie v samospráve je špecifické a nie jednoduché - preto ma lákalo dokázať, že sa to dá profesionálne zvládnuť", rekapituluje dnes.

Počas sedemmesačnej vlády J. Moravčíka zastával T. Tóth funkciu prednostu Okresného úradu v Nitre. Ako dnes hovorí, bola to mimoriadne cenná skúsenosť - keďže si vyskúšal pri dennom riadení aj mechanizmy pôsobenia v štátnej správe, čím doplnil svoje znalosti z práce v samospráve.

V parlamentných voľbách v roku 1998 kandidoval Ing. Tibor Tóth na poslanca na kandidátnej listine Slovenskej demokratickej koalície. V apríli 2000 bol jedným z tých, ktorí nasledovali M. Dzurindu a vstúpili do práve konštituovanej Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, strany pre parlamentné voľby 2002.

Tibor Tóth sa narodil 28. septembra 1957 v Šahách. Je otcom štyroch detí - najstarší Marek a Lucia navštevujú Piaristické gymnázium v Nitre, mladší Mária a Jakub sú žiakmi základnej školy.

Voľný čas venuje najmä rodine a športu.

Tibor Tóth hovorí plynne po maďarsky, v súčasnosti sa zdokonaľuje v nemčine. 252