Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Viktor-NiznanskyIng. Viktor Nižňanský, PhD.


Narodený: 25.apríl 1953, Piešťany
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Stav: ženatý, 2 deti
 

Vzdelanie:

1969 – 1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola Piešťany
1971 – 1976 SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, katedra ekonomiky a riadenia
2003 – 2005 Filozofická fakulta UK Bratislava (PhD.)
 

Pracovné pozície:

Súkromný sektor

1976 – 1989 Stavoprojekt Trnava, urbanistický ateliér Piešťany
1989 – 1990 Stavoprojekt Trnava , vedúci ateliéru
1990 - 1997 Konzultant v oblasti rozvoja miest a regiónov
1997 - 1998 M.E.S.A. 10, člen
1998 - 2004 M.E.S.A. 10, riaditeľ
2004 – 2010 M.E.S.A. 10, prezident
2007 – 2010 Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o, Piešťany, riaditeľ

Verejný sektor
1999 – 2001 splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy
2002 – 2006 splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu


Jazykové znalosti:

nemecky
 

7365