Integrity fórum 2022 - zlepšenie protikorupčných mechanizmov

03.03.2022

Vo štvrtok 3. marca 2022 o 10.00 h sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční konferencia Integrity fórum 2022 o zlepšovaní protikorupčných mechanizmov vo verejnom sektore. Medzi hlavnými rečníkmi bude zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR Terje Theodor Nervik a vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.

Po úvodných príhovoroch približne o 10.30 h sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej bude predstavená publikácia Integrity Review, jej základné body a detaily spolupráce s OECD pri zlepšovaní integrity na Slovensku.

Publikácia zahŕňa množstvo dôležitých odporúčaní adresovaných Slovenskej republike na zlepšenie protikorupčných mechanizmov, ako sú zlepšenie a inštitucionalizácia riadenia korupčných rizík, príprava zákona o lobingu a ďalšie. Rovnako sa publikácia venuje ochrane oznamovateľov, zlepšeniu majetkových priznaní verejných funkcionárov a s tým súvisiace zriadenie jednotného úradu na kontrolu majetkových priznaní či zavedeniu etického kódexu pre najvyšších predstaviteľov štátu. Dôležitým odporúčaním je taktiež zakomponovanie témy integrity do škôl a motivovanie mladých ľudí ku dodržiavaniu pravidiel.

Konferenciu bude možné sledovať online na FB Úradu vlády SR.

Ak máte záujem sa na konferencii zúčastniť osobne, najneskôr do stredy 2. marca do 12.00 h pošlite na adresu tlacovyodbor@vlada.gov.sk nasledujúce údaje:
  • názov redakcie,
  • meno a priezvisko vysielanej osoby
  • číslo telefónu + e-mailová adresa
Bližšie informácie o podujatí nájdete aj tu: https://islovak.sk/integrity-forum-2022sledujte-nazivo-odovzdanie-publikacie-integrity-review-a-panelovu-diskusiu-ucastnikovdna-3-marca-2022-sa/

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29183